Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στην Δεροπολη

Είναι μια γέφυρα φιλίας, πολιτισμού, διαλόγου για τον κινηματογράφο της χώρας μας και της γειτονικής Ελλάδας. Το φεστιβάλ αυτό πραγματοποιείται από το Κέντρο «MADI ART» με την υποστήριξη του Δήμου Δεροπολησ, του Υπουργείου Πολιτισμού της Αλβανίας, της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα, του Ελληνικού Προξενείου στο Αργυρόκαστρο και τοπικών επιχειρήσεων.


DROPULL INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

Eshte nje ure miqesie , kulture, dialog per kinematografine e vendit tone dhe Greqise fqinje. Ky festival realizohet nga Qendra “MADI ART”nen mbeshtetjen e Bashkise Dropull, Ministria Kulturës e Shqiperise, Ambasades Greke ne Tirane, Konsullates Greke ne Gjirokaster si dhe bisnesit vendas.


Στόχος μας είναι η στενή πολιτιστική συνεργασία Αλβανίας και Ελλάδας
κυρίως με την προώθηση των αξιών, του πολιτισμού και της παράδοσης τησ Δεροπολησ.


Τόπος ιδιαίτερης ομορφιάς, είναι το ιδανικό σημείο συνάντησης της ταινίας με την ιστορία,
σε διασταύρωση Αργυροκάστρου, Αγ.Σαράντα και Ιωαννινα. DIFF «Γέφυρα Φιλίας» θέλει να είναι ένα σημείο
αναφορά για κινηματογραφική και πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών (Αλβανίας και Ελλάδας).


Synimi yne eshte bashkepunimi I ngushte kulturor midis Shqiperise dhe Greqise
kryesisht duke promovuar vlerat, kulturen dhe traditen e Dropullit.


Nje vend me bukuri te vecante, eshte pike takimi ideal I filmit me historine.
Ne nje udhekryq midis Gjirokastres, Sarandes e Janines. DIFF  “Ura e Miqesise” kerkon te jete pike
referimi per bashkepunimin kinematografik dhe kulturor midis dy vendeve (Shqiperi dhe Greqi).


Aktivitetet -Εκδηλωσεις


diff-al (4)
diff-al (3)
diff-al (5)
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.21 PM (5)
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.00 PM (4)
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.08.59 PM (1)
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.08.59 PM
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.00 PM

01

Ξεχωριστή θέση σε αυτό το Φεστιβάλ, έχει το «ANIMADROPULL», ένα 4ήμερο εργαστήριο με παιδιά, νέους από την Δεροπολη, Αγ. Σαραντα, Φοινικι, Δελβινο και Αργυρόκαστρο, που θα μυηθούν στην τεχνική και την υλοποίηση της ταινίας κινουμένων σχεδίων με πλαστελίνη. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μέσω του κινηματογράφου και να επεκτείνουμε αυτές τις δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην Αγ. Σαραντα, Φοινικι, Δελβινο, Αργυρόκαστρο κ.λπ.


Nje vend te vecante ne kete Festival , ka “ANIMADROPULL”, workshop 4 ditor me femijet, te rinjte e Dropullit, Gjirokastres e Finiqit  te cilet do te njihen me tekniken dhe realizimin e filmit te animuar me plasteline.  Synnimi yne eshte edukimi I femijeve nepermjet filmit dhe shtrirja e ketyre aktiviteteve gjate gjithe vitit  ne Sarande ,Finiq , Gjirokaster etj.

WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.06 PM (1)
diff-al (8)

04

Έκθεση φωτογραφίας «Ο τόπος μου, μέσα από τα μάτια των παιδιών». Στόχος είναι να γνωρίσουν τη χώρα και την ιστορία τους. Συμμετέχουν παιδιά όλων των ηλικιών από τα σχολεία τησ Dεροπολησ και Φοινικι. Τα παιδιά κατά τη σχολική περίοδο θα χωριστούν σε ομάδες και θα φωτογραφίσουν από τους χώρους τους. Τέλος θα στείλουν τις φωτογραφίες τους οι οποίες θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή τις καλύτερες φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες θα δημιουργήσουν λεύκωμα και έκθεση τις ημέρες του Φεστιβάλ και στη συνέχεια θα ταξιδέψουν σε Φοινικι, Δεροπολη, Δελβινο, Αγ. Σαραντα, Αργυρόκαστρο.


Ekspozite fotografie “Vendi im,  permes syve te femijeve”. Qellimi eshte njohja e vendit te tyre dhe historia. Marrin pjese femijet e te gjitha moshave te shkollave Dropull e Finiq. Femijet gjate sezonit shkollor do te ndahen ne grupe dhe do  realizojne foto nga vendet e tyre . Se fundmi do te dergojne fotot e tyre te cilat do te perzgjidhen nga juria fotot me te mira. Me fotot do te krijohet nje album dhe nje ekspozite ne ditet e Festivalit dhe me pas do te shetise ne Finiq, Dropull, Delvine, Sarande, Gjirokaster.

WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.23 PM (5)
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.20 PM (3)
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.20 PM (1)
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.20 PM (2)
diff-al (6)

02

Το "ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ" ένα 4ήμερο εργαστήριο όπου η εμπλοκή παιδιών και νέων στην εκμάθηση της πολυφωνίας είναι μια πολύ καλή προσέγγιση αυτής της κληρονομιάς. Η πολυφωνία και η αναγνώριση ρυθμού είναι κάτι πολύ διασκεδαστικό για τα παιδιά και ένας εξαιρετικός τρόπος για να ανακαλύψουν νέα ταλέντα. Στόχος μας είναι να διδάξουμε τη νέα γενιά της Πολυφωνίας ως Αριστούργημα Λαϊκής Κληρονομιάς.


“POLIFONIA” nje work shop 4 ditor ku perfshirja e femijeve dhe te rinjve per mesimin e polifonise eshte nje qasje shume e mire ndaj kesaj trashegimie. Polifonia dhe njohja e ritmit eshte dicka shume zbavitese tek femijet dhe nje menyre e mire per te evitentuar talented. Synimi yne eshte mesimi tek brezi I ri I Polifonise sin je Kryeveper e Trashegimise Popullore.

diff-al (1)
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.05 PM (2)
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.05 PM
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.05 PM (3)
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.00 PM (3)
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.00 PM (2)
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.06 PM
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.03 PM
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.05 PM (1)

05

Ζωγραφίζουμε μαζί με τον Ζωγράφο "(Με τον ζωγράφο Κώστα Ζόνγκα, τον δημιουργό 600 παιδικών εκπομπών" ARTIST TAK - FAK "," PLASTELINA MAGIC "στο TRING TV and VISION +", ARTINSTINKT "Digitalb και"ART with KOSTEN "στο RTV ΩΡΑ Στόχος μας είναι η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής σκέψης, η αντίληψη ενός δημιουργικού τρόπου με την αύξηση της φαντασίας παιδιών και νέων με σκοπό την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας


Pikturojme sebashku me xhaxhi Piktorin”(Me piktori Kosta Zhonga, autorin e 600 emisioneve creative per femije “ARTIST TAK – FAK”,”PLASTELINA MAGJIKE “ ne TRING TV dhe VIZION+, “ARTINSTINKT” Digitalb dhe “ART me KOSTEN” ne RTV ORA. Synimi yne eshte zhvillimi I te menduarit artistic,perceptimin e nje menyre krijuese duke rritur imagjinaten e femijeve dhe te rinjve me qellim zhvillimin e edukimit artistic

diff-al (7)
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.05 PM
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.00 PM (3)
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.06 PM

03

«ΜΙΚΡΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ», εργαστήριο με παιδιά και νέους όπου σε αυτό το πλαίσιο η Δημιουργική Ανακύκλωση κάνει χρήσιμο το άχρηστο υλικό. Οι συμμετέχοντες δημιουργούν έργα τέχνης με χαρτοκιβώτια, μπουκάλια, πιάτα, πλαστικά ποτήρια και άλλα υλικά. Προγραμματίζεται ενημερωτική συνάντηση με γονείς και παιδιά με θέμα «Δημιουργώ με το παιδί μου ανακυκλώνοντας».


“RICIKLUESIT e VEGJEL”,work shop me femijet e te rinjte ku ne kete kuader , Riciklimi kreativ ben te dobishem material te padobishme.  Pjesemaresit krijojne vepra artistike me kartona, shishe,pjata,gota plastike e material te tjera. Planifikohet nje takim informues me prinder dhe femije me temen “Une krijoj me femijen tim duke ricikluar”.

diff-al (2)
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.21 PM (4)
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.21 PM
WhatsApp Image 2022-10-03 at 3.09.23 PM (3)

06

"Κλασικό Κουαρτέτο" που θα συνοδεύσουν τις 5 μέρες του Φεστιβάλ με συναυλίες σε διαφορετικούς χώρους τησ Δεροπολησ


KUARTET KLASIK” i cili do shoqeron 5 ditet e Festivalit me koncerte ne hapesira te ndryshme te Dropullit.

Συλλογή φωτογραφιών φεστιβάλ DIFF 2022
Μερικά φωτογραφικά αποσπάσματα από τις δραστηριότητες του φεστιβάλ


Galeria fotografike e festivalit DIFF 2022


Disa fragmente fotografike nga aktivitetet e festivalit

Χορηγούς     SPONSORAT E DIFF 2022